Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

marisette
3897 a340 420
Reposted frommslexi mslexi viamadadream madadream
marisette
Nie chodzi o to, jakie ktoś sprawia wrażenie. Chodzi o to, aby dobrze czuć się w czyimś towarzystwie. 
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnezavisan nezavisan viajasnaa jasnaa
0756 2df0 420
Reposted fromunco unco viawrazliwa wrazliwa
marisette
9162 46c9 420
Reposted fromtaSowa taSowa viawrazliwa wrazliwa
marisette
Zupa zawsze była dla mnie czymś więcej niż stroną z fajnymi obrazkami. Była pamiętnikiem. Przyjacielem, którego nie miałam. Psychologiem. Pomocą. Terapią. Między zwykłymi wzmiankami z mojego życia było tu wiele uczuć, które można było odczytać między wierszami.  Przemyślenia o życiu, moje własne twory artystyczne, które na tamtą chwilę wydawały mi się genialne, historia nieszczęśliwej miłości, która mnie zniszczyła, problemy życia codziennego, opowieści o tym, jak wykorzystał mnie mój były przełożony, fałszywi przyjaciele, którzy mnie zranili, przygodny seks, którego zawsze żałowałam na drugi dzień, moje zmagania z depresją. A także te piękne i zabawne momenty, które mi się przytrafiły, jak np. odkamienianie czajnika o północy w szalonym tańcu do "Locked out of heaven" z butelką wina w ręku, zdjęcia z podróży, które przyspieszały tętno i sprawiały, że czułam, że żyję, historie pięknych przyjaźni, które nawiązały się zupełnym przypadkiem.  I Wasze reposty i reacty, dzięki którym miałam poczucie, że nie jestem w sama w tym, co myślę i odczuwam. Nie chciałabym nigdy o tym zapomnieć, bo to uczyniło mnie tym kim jestem. Nie chciałabym nigdy przestać czuć. 
— wróci to wróci, nie wróci - też dobrze.
Reposted fromdepresja depresja viamyinstantneed myinstantneed
marisette
1424 ba06 420
marisette
2848 4cbf
Reposted frommslexi mslexi viamadadream madadream
marisette
4204 b321 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagpkvt gpkvt
marisette
3073 a7c3 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viawrazliwa wrazliwa
marisette
2558 1687 420
Reposted frommslexi mslexi viamadadream madadream
marisette
9321 48e4 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
marisette

"Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy"

— - Bartłomiej Jobczyk
marisette
8780 729a 420
Reposted fromsunlovers sunlovers viamadadream madadream
marisette
4578 93c4 420
Reposted fromsunlovers sunlovers viamadadream madadream
marisette
4461 87f8 420
Reposted fromsunlovers sunlovers viamadadream madadream
marisette
9805 6389 420
Reposted fromsunlovers sunlovers viamadadream madadream
marisette
1820 0dd5 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
4627 a459 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viapuszkamileny puszkamileny
marisette
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viadygoty dygoty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl