Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

marisette
1590 b855 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viatysiace-mysli tysiace-mysli
marisette
marisette
1999 b8fe 420
marisette
5995 13ff 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viasilence89 silence89
marisette
3135 5b65 420

Regina Brett "Bóg zawsze znajdzie Ci pracę"
Reposted fromyourtitle yourtitle viadontforgetme dontforgetme
9395 9911 420
marisette
marisette
5985 b0a7 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viafinatka finatka
marisette
marisette
5114 e4d0 420
Reposted fromzmilosci zmilosci viamesoute mesoute

May 20 2017

marisette
5873 36d8 420
Reposted fromclerii clerii viakrainakredek krainakredek
marisette
marisette
0916 cf25 420
marisette
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viarawwwr rawwwr
marisette
marisette
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds vianiewdzieczna niewdzieczna
marisette
0730 4245 420
Lazy morning.
Reposted fromi-ann i-ann viawisniowysad wisniowysad
marisette
Strach próbuje cię paraliżować, ale kiedy robisz rzeczy, których się boisz, osiągasz cele ze świadomością, że wspinasz się na swój życiowy Mount Everest.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiewdzieczna niewdzieczna
marisette
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, 'Szczęściarz'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl